DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

EDUC CLUB 2023-2025
1
Carta Organisasi EDUC Club

Latihan Mengajar dan Internship
2
Borang Pencalonan Guru Pembimbing
3
PENGGREDAN LMI
4
BORANG PENILAIAN TEORI
5
BORANG PENILAIAN AMALI
6
BORANG PENILAIAN PJ
7
BORANG PENILAIAN INTERNSHIP
8
PERANAN GURU PEMBIMBING
9
BORANG AKUAN MENGANDUNG
10
SLIP LAPOR DIRI JPN PUTRAJAYA
11
UPM GRADING SYSTEM
12
ROLES OF MENTOR TEACHERS
13
BUKU PANDUAN PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING LMI
14
BORANG LAPORAN LMI
15
BORANG MAKLUMAT PERJALANAN
16
PANDUAN MEMBUAT TUNTUTAN LMI
17
BORANG PENILAIAN REFLEKSI KENDIRI PELAJAR
18
RUBRIK PENULISAN REFLEKSI
19
RUBRIK PENILAIAN PEMBENTANGAN REFLEKSI
20
BORANG KELULUSAN BERTUGAS RASMI/LAWATAN/KURSUS
21
BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI
22
BORANG BAYARAN KEPADA PENSYARAH SAMBILAN
23
Guide book for Supervisors and Mentor Teachers
24
Slaid Taklimat LMI pelajar

Penerbitan 2016
25
Anugerah 2016
26
Anugerah
27
Jurnal Berwasit
28
Konferen Prosiding SCOPUS
29
Lain-Lain Penerbitan
30
Geran Penyelidikan
31
Lain-Lain Jurnal
32
Buku Penyelidikan & Bab dalam Buku

Pusat Sumber
33
Organisasi Pusat Sumber
34
Senarai Tesis

Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar
35
Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar

SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016
36
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016

Penerbitan 2015
37
Bab dalam Buku
38
Buku
39
Penerbitan-penerbitan Lain
40
Geran Awam
41
Geran Swasta
42
Geran Awam
43
Geran Swasta
44
Anugerah 2015
45
Anugerah 2015
46
Jurnal Berwasit
47
Jurnal Tidak Berwasit
48
Bab dalam Buku
49
Buku
50
Penerbitan-penerbitan Lain
51
Jurnal Berwasit

SWAAKREDITASI
52
SLIDE SWAAKREDITASI

Penerbitan 2014
53
Jurnal Berwasit
54
Jurnal Tidak Berwasit
55
Bab Dalam Buku
56
Buku
57
Penerbitan-Penerbitan Lain
58
CIJ
59
NCIJ
60
CIB
61
Buku
62
Prosiding
63
Geran Awam
64
Geran Swasta
65
Geran Antarabangsa
66
Awam
67
Swasta
68
Antarabangsa
69
Abstrak 01
70
AA
71
CC

SEMINAR
72
BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK SPPPSM 2014

Penerbitan 2013
73
Bab dalam Buku 2013
74
Chapter in Book 2013
75
Jurnal Berwasit 2013
76
Citation Indexed Journal 2013
77
Jurnal Tidak Berwasit 2013
78
Non-Citation Indexed Journal 2013
79
Buku 2013
80
Book 2013
81
Penerbitan-Penerbitan Lain 2013
82
Others Publication 2013
83
JURNAL BERWASIT 2012
84
CITATION INDEXED JOURNAL 2012
85
Anugerah 2014
86
JURNAL TIDAK BERWASIT 2012
87
NON-CITATION INDEXED JOURNAL 2012
88
BAB DALAM BUKU 2012
89
CHAPTER IN BOOK 2012
90
BUKU 2012
91
BOOK 2012
92
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN 2012
93
OTHERS PUBLICATION 2012
94
GERAN AWAM 2012
95
GERAN SWASTA 2012
96
GERAN ANTARABANGSA 2012
97
PUBLIC FUNDINGS 2012
98
PRIVATE FUNDINGS 2012
99
INTERNATIONAL FUNDINGS 2012
100
ANUGERAH KEBANGSAAN 2012
101
ANUGERAH ANTARABANGSA 2012
102
NATIONAL AWARDS 2012
103
INTERNATIONAL AWARDS 2012
104
ANUGERAH KEBANGSAAN ANTARABANGSA 2013
105
NATIONAL INTERNATIONAL AWARDS 2013

Prasiswazah
106
Yuran
107
SYARAT KEMASUKAN
108
Program Pengajian - BPPJ
109
Program Pengajian - BPSRT
110
Program Pengajian - BPTESL
111
Program Pengajian - BPPBMP
112
Program Pengajian - BPSP
113
Program Pengajian - BPBK
114
Program Pengajian - BSPSM
115
Studies Programmes - BPBK
116
Studies Programmes - SP
117
Studies Programmes - SRT
118
Studies Programmes - TESL
119
Studies Programmes - HRD
120
Studies Programmes - PBMP
121
Studies Programmes - PJ
122
FEE INTERNATIONAL
123
Program Pengajian - BK
124
Studies Programmes - BK
125
SOALAN LAZIM PELAJAR PRASISWAZAH
126
BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PALS 2023
127
Brochure - Jom Masuk FPP
128
BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PALS - 2023 (Semester 1 2023/2024)
129
GUIDEBOOK PALS 2023 - (Semester 1 2023/2024)
130
Kalendar Akademik Bacelor 2023/2024
131
brosur education psychology 2023
132
kalendar akademik 2023/24
133
SESI AKADEMIK 2023/2024
134
NOTIS DAFTAR KURSUS SEMESTER 2 2023/2024

Pascasiswazah
135
NOTIS SPS5903 SPS6903
136
IMPORTANT DATES DISSERTATION - SEM 1 2022/2023
137
Jadual Kelas Pembangunan Sumber Manusia
138
LIST OF COURSE OFFERED - SECOND SEMESTER 2021-2022
139
PHD & MASTER HANDBOOK
140
SPS5903 SPS6903 Seminar Research Proposal - Semester Kedua 2023-2024
141
Important Dates Dissertation 2024
142
Penyerahan Borang PD 2022
143
Borang Peperiksaan Komprehensif (PG.ACA.GS-12)
144
GS11- Tarikh penting
145
Jadual Waktu Semester Kedua 2023-2024 - 26.02.2024
146
JADUAL KELAS SISWAZAH HRD 23/24

Pentadbiran
147
Borang Kelulusan Bertugas
148
Permohonan Cuti Bersalin
149
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
150
Borang Permohonan Tempahan Makanan
151
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI
152
SEMINAR MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2016.
153
Borang Kebenaran Keluar Pejabat
154
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat (Untuk Pegawai Akademik Saja)
155
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat WWW (Untuk Pegawai Akademik Saja)
156
BORANG PENYERTAAN SAYEMBARA PENULISAN CERPEN DAN ESEI
157
BORANG PENYERTAAN SAYEMBARA PENULISAN CERPEN DAN PUISI FUTURISTIK

PPG
158
MUET
159
Senarai ppg MUET
160
Nombor Telefon Penyelia PPG 2014
161
kalendar
162
Taraf kursus ikut kategori
163
Kod Etika Pakaian PPG
164
Jadual kursus dan tempat Sem 1 2014-15
165
Kemahiran Bahasa Inggeris MUET
166
Keperluan MUET Untuk Bergraduat
167
Semakan Gred Keputusan
168
telah
169
Surat Pemberitahuan Kelas BBI2421
170
Jadual Sesi Bersemuka Kuliah dan Toturial BBI2421
171
Surat makluman Seminar Projek Ilmiah Tahuan Akhir 2014
172
Senarai pelajar PPG yang belum menghantar keputusan MUET setakat 9 Januari 2015
173
Senarai Penilai Projek Ilmiah Tahun Akhir 2014 - PPG
174
Senarai pelajar PPG yang belum menghantar keputusan MUET setakat 20 Januari 2015
175
Senarai pelajar PPG yang telah menghantar keputusan MUET setakat 3 November 2014
176
Senarai pelajar mengulang Projek Ilmiah Tahun Akhir
177
Surat Sem 1 2014-15
178
Kursus MGM3180 Karnival Usahawan Muda 2014
179
Surat Jadual Peperiksaan Akhir PPG Kohort 1 Semester Pertama 2014-2015
180
Jadual peperiksaan akhir SKP2204 semester 1 2014-2015

CV
181
CV Dr Soh
182
CV Mas Nida 2024
183
CV Arshad
184
CV Fathiyah
185
CV Rasid
186
CV Rozita
187
CV Surayyah
188
CV Zarif
189
CV Amin Yusof
190
CV Aini
191
CV Mas Nida
192
CV Mokhtar
193
CV Norliza Ghazali
194
CV Suria
195
CV Asyraf Che
196
CV Othman Jailani
197
CV Sidek
198
CV Wan Marzuki
199
CV Chee Chen Soon
200
CV Roxana
201
CV Rozilee
202
CV Tengku
203
CV Aida Suraya
204
CV Arnida 2024
205
CV Abdullah Mat Rashid 2024
206
CV Hazwan
207
CV Othman Talib
208
CV Shima 2024
209
CV Shuhaidah
210
CV Suhaida Abdul Kadir 2024
211
CV Wong Su Luan 2024
212
CV Aminuddin Hassan 2024
213
CV Dr Roshafiza 2024
214
CV Soaib
215
CV Norlizah Che Hassan
216
CV Nor Aniza 2024
217
CV Rahimah
218
CV Asmawati
219
CV Siti Aishah Hassan
220
CV Sharifah Intan Sharina
221
CV Kamariah
222
CV Yusni
223
Prof samsilah
224
CV Salina Mustakim
225
CV Dr. Aizuddin
226
CV Ashraf Anuar
227
aira2019
228
ismi2019
229
CV Khairuddin Idris
230
mursyid2021
231
noormi2019
232
rabaah2019
233
CV Roziah
234
steven2019
235
CV Wahiza
236
CV Wahiza Feb2024
237
CV Wahiza BI
238
CV Zoharah
239
nooreen2019
240
Borhan2019
241
kok2019
242
khaizer2024
243
normala2024
244
tajul2019
245
Dr. Habibah Jalil 2024
246
rosnani2019
247
CV Dr. Syamilah 2023
248
zaida2019
249
marzni2019
250
umi2019
251
enio2019
252
cvhayati2019
253
CV BARU AFMA
254
CV Dr. Roxana 2021
255
CV DR. NOR AZNI 2024
256
CV Prof Fauzi 2022
257
CV Dr. How Shwu Pyng
258
CV Dr Asmah
259
CV Dr Engku Mardiah
260
CV Dr Nissa
261
CV DR HAZWAN 2023
262
riyan 2024
263
jazihan
264
CV Dr. Norhakimah 2024
265
CV Dr. Halimah Jamil 2024
266
CV Dr. Maizura Yasin 2024
267
CV Dr. Shamsulariffin 2024
268
CV Dr. Azhar Yaacob 2024
269
CV P.M. Dr. Burn 2024
270
CV Dr. Shamsuddin
271
CV Dr. Nadhirah 2024
272
CV Dr. Roxana Dev 2024
273
CV Dr. Bob 2024
274
CV Prof. Dr. Jade 2024
275
pn anis 2024
276
CV Dr. Fathiyah 2024
277
CV Dr. Halis 2024
278
CV Dr. Marzni 2024
279
CV P.M Dr. Nooreen 2024
280
CV P.M Dr. Liliati 2024
281
CV Dr. Joanna 2024
282
CV Dr. Fazilah 2024
283
CV Prof Gazi 2024
284
CV Dr. Aimi Nasuha 2024
285
CV Dr. Rose Manisah 2024
286
CV Dr Akmarina Othman
287
CV Dr. Norzihani 2024
288
CV Dr. Zarif 2024
289
CV Dr. Izuli 2024
290
CV Dr Maizatul Mardiana Harun

Latihan Staf
291
BORANG PERMOHONAN/ KEBENARAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN

Abstrak
292
Abstract 18-2012
293
Abstract 20-2012
294
Abstract 21-2012
295
Abstract 28-2012
296
Abstract 29-2012
297
Abstract 1-2011
298
Abstract 4-2011
299
Abstract 5-2011
300
Abstract 6-2011
301
Abstract 7-2011
302
Abstract 8-2011
303
Abstract 11-2011
304
Abstract 12-2011
305
Abstract 13-2011
306
Abstract 15-2011
307
Abstract 16-2011
308
Abstract 17-2011
309
Abstract 18-2011
310
Abstract 1-2010
311
Abstract 2-2010
312
Abstract 4-2010
313
Abstract 5-2010
314
Abstract 6-2010
315
Abstract 7-2010
316
Abstract 8-2010
317
Abstract 9-2010
318
Abstract 10-2010
319
Abstract 11-2010
320
Abstract 12-2010
321
Abstract 1-2013
322
Abstract 3-2013
323
Abstract 10-2013
324
Abstract 15-2013
325
Abstract 17-2013
326
Abstract 18-2013
327
Abstract 19-2013
328
Abstract 21-2013
329
Abstract 23-2013
330
Abstract 24-2013
331
Abstract 26-2013
332
Abstract 27-2013
333
Abstract 32-2013
334
Abstract 33-2013
335
Abstract 36-2013
336
Abstract 37-2013
337
Abstract 39-2013
338
Abstract 41-2013
339
Abstract 43-2013
340
Abstract 47-2013
341
Abstract 51-2013
342
Abstract 53-E-2013
343
Abstract 53-M-2013
344
Abstract 55-2013
345
Abstract 1-2012
346
Abstract 2-2012
347
Abstract 3-2012
348
Abstract 4-2012
349
Abstract 5-2012
350
Abstract 9-2012
351
Abstract 10-2012
352
Abstract 12-2012

Kluster Penyelidikan
353
Bimbingan dan Kaunseling
354
Keusahawanan dan Kepimpinan dalam Pendidikan
355
Pembangunan Sumber Manusia dan Pendidikan Lanjutan dan Pembangunan Sumber Manusia
356
Pendidikan Bahasa
357
Pendidikan Fizikal dan Sains Sukan
358
Peningkatan Potensi dan Pendidikan Prihatin
359
Pendidikan Teknikal dan Vokasional
360
Pengajaran - Pembelajaran
361
Pendidikan dan Latihan Keusahawanan
362
Kepemimpinan dan Tadbir Urus

Penerbitan 2017
363
Anugerah 2017
364
Jurnal Berwasit
365
Lain-lain Jurnal
366
Prosiding Scopus/ERA/WOS
367
Buku & Bab dalam Buku
368
Kertas Polisi
369
Lain-lain Penerbitan
370
Geran Penyelidikan 2017

Piagam Pelanggan
371
Piagam Pelanggan Prasiswazah
372
Piagam Pelanggan Pascasiswazah
373
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi

Pengumuman
374
Biasiswa Perguruan Persekutuan dan Biasiswa MIDF
375
JAWATAN KOSONG PSH
376
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA

Pernerbitan 2018
377
JURNAL BERWASIT
378
Lain-lain Jurnal
379
Prosiding (Scopus/WOS/ERA)
380
Buku & Bab dalam Buku
381
Lain-lain Penerbitan
382
Anugerah 2018
383
Geran Penyelidikan 2018

Kemasukan Program T20
384
Borang permohonan Saluran T20
385
Iklan kemasukan
386
Senarai dan Yuran Program T20

Jawatan Kosong
387
Tawaran_Skim-Pensyarah-Kanan-DS51
388
Hiring now!
389
Iklan Jawatan Kosong Pustakawan
390
PSH PELAKSANA

Latihan Industri
391
Maklumat Am
392
General Information

Pengurusan FPP
393
Carta Organisasi Pengurusan BM
394
Carta Organisasi Pengurusan BI

Garis Panduan MQA
395
1. Panduan Semakan Kurikulum Prasizwazah
396
2. Panduan Penstrukturan Semakan Semula Kurikulum Program Siswazah
397
3. COPPA 2nd Edition (2017)
398
4. Programme Standards Education (Bahasa Melayu)
399
5. Programme Standards Education (Bahasa Inggeris)
400
6. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Melayu)
401
7. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Inggeris)
402
8. Assessment of Students (Bahasa Melayu)
403
9. Assessment of Students (Bahasa Inggeris)
404
10. Slaid Bengkel Semakan Kurikulum Fakulti Pengajian Pendidikan (RRCR)

AKADEMIK PROFAIL JPPPL 2021
405
DR. AIZUDDIN
406
PROF. ISMI
407
DR. MURSYID
408
DR. NURFAZREEN
409
DR. RABAAH
410
DR. ROZIAH
411
PROF. LATEEF
412
DR NOORMI
413
DR. FAIQ
414
DR. ASHRAFF
415
DR. AIRA
416
DR. WAHIZA

E-BULETIN 2021
417
E-BULETIN 2021

Penerbitan 2022
418
Penerbitan 2022

Geran Penyelidikan 2022
419
Geran 2022

Bab dalam Buku 2022
420
Bab dalam Buku 2022

Buku Penyelidikan 2022
421
Buku Penyelidikan 2022

Penerbitan Lain-lain 2022
422
Penerbitan Lain-lain 2022

CIJ 2020
423
Penerbitan CIJ 2022

Non CIJ 2020
424
Penerbitan 2020

Prosiding 2020
425
Prosiding 2020

Bab dalam Buku 2020
426
Bab dalam Buku 2020

Buku Penyelidikan 2020
427
Buku Penyelidikan 2020

Penerbitan 2021
428
Jurnal Lain 2021
429
Prosiding 2021
430
Bab dalam Buku 2021
431
Penerbitan Lain-lain 2021
432
CIJ 2021

EKSA
433
Buku Panduan

MINGGU PERKASA PUTRA
434
BORANG BUTIRAN PERIBADI BM
435
STUDENT PERSONAL INFO
436
Buku Panduan 2023/2024
437
HANDBOOK 2023-2024

Geran Penyelidikan 2020
438
Geran 2020

Geran Penyelidikan 2021
439
Geran 2021
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
SXEPXAu~