DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP UPM
1
Ahli Jawatankuasa Kelab FPP

Latihan Mengajar dan Internship
2
Borang Pencalonan Guru Pembimbing
3
Carta Organisasi LI
4
LI organization chart
5
Pengenalan LMI
6
Introduction LMI
7
Penangguhan Latihan Mengajar
8
Postponement of teaching practicum
9
Penggunaan kadedah pembelajarab berbantukan teknologi (secara dalam talian)
10
BUTIRAN TUGASAN LMI DAN TARIKH-TARIKH PENTING
11
DETAILS OF LMI ASSIGNMENTS AND IMPORTANT DATES
12
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 1 (Teori/Amali)
13
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 2 (Teori/Amali)
14
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 2_PJ
15
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 3
16
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 1-1
17
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 2
18
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 2_PJ
19
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 3
20
Penempatan LMI - Selangor
21
Penempatan LMI - KUALA LUMPUR
22
Penempatan LMI - N. SEMBILAN
23
Penempatan LMI - MELAKA
24
Penempatan LMI - JOHOR
25
Penempatan LMI - PAHANG
26
Penempatan LMI - PERAK
27
Penempatan LMI - PERLIS
28
Penempatan LMI - KEDAH
29
Penempatan LMI - PULAU PINANG
30
Penempatan LMI - KELANTAN
31
Penempatan LMI - TERENGGANU
32
Penempatan LMI - SABAH
33
Penempatan LMI - SARAWAK
34
Penempatan LMI - PUTRAJAYA
35
Penempatan LMI - LABUAN
36
Penempatan LMI - CHINA
37
Penempatan LMI - QATAR
38
Penempatan LMI - IRAN

Penerbitan 2016
39
Anugerah 2016
40
Anugerah
41
Jurnal Berwasit
42
Konferen Prosiding SCOPUS
43
Lain-Lain Penerbitan
44
Geran Penyelidikan
45
Lain-Lain Jurnal
46
Buku Penyelidikan & Bab dalam Buku

Pusat Sumber
47
Organisasi Pusat Sumber
48
Senarai Tesis

Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar
49
Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar

SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016
50
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016

Penerbitan 2015
51
Bab dalam Buku
52
Buku
53
Penerbitan-penerbitan Lain
54
Geran Awam
55
Geran Swasta
56
Geran Awam
57
Geran Swasta
58
Anugerah 2015
59
Anugerah 2015
60
Jurnal Berwasit
61
Jurnal Tidak Berwasit
62
Bab dalam Buku
63
Buku
64
Penerbitan-penerbitan Lain
65
Jurnal Berwasit

SWAAKREDITASI
66
SLIDE SWAAKREDITASI

Penerbitan 2014
67
Jurnal Berwasit
68
Jurnal Tidak Berwasit
69
Bab Dalam Buku
70
Buku
71
Penerbitan-Penerbitan Lain
72
CIJ
73
NCIJ
74
CIB
75
Buku
76
Prosiding
77
Geran Awam
78
Geran Swasta
79
Geran Antarabangsa
80
Awam
81
Swasta
82
Antarabangsa
83
Abstrak 01
84
AA
85
CC

SEMINAR
86
BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK SPPPSM 2014

Prasiswazah
87
Yuran
88
SYARAT KEMASUKAN
89
Program Pengajian - BPPJ
90
Program Pengajian - BPSRT
91
Program Pengajian - BPTESL
92
Program Pengajian - BPPBMP
93
Program Pengajian - BPSP
94
Program Pengajian - BPBK
95
Program Pengajian - BSPSM
96
Studies Programmes - BPBK
97
Studies Programmes - SP
98
Studies Programmes - SRT
99
Studies Programmes - TESL
100
Studies Programmes - HRD
101
Studies Programmes - PBMP
102
Studies Programmes - PJ
103
FEE INTERNATIONAL
104
Skema Pengajian
105
BUKU PANDUAN 2018-2019
106
Kalendar Akademik 2018/2019
107
Kalendar Akademik 2018/2019-bi
108
BORANG PERMOHONAN PENUNJUKAJAR SAMBILAN
109
Kalendar Akademik 2019/2020
110
Kalendar Akademik 2019/2020
111
Syarat Kemasukan BPBK
112
Syarat Kemasukan BPBM
113
Syarat Kemasukan BPJ
114
Syarat Kemasukan BPSP
115
Syarat Kemasukan BPSRT
116
Syarat Kemasukan BK
117
Syarat Kemasukan calon lepasan Diploma/Setaraf
118
Syarat Kemasukan calon lepasan Matrikulasi/Asasi
119
Syarat Kemasukan calon lepasan STPM
120
Syarat Kemasukan BSPSM
121
Syarat Kemasukan BPTESL
122
Program Pengajian - BK
123
Studies Programmes - BK
124
BUKU PANDUAN 2019-2020
125
BORANG KEHADIRAN PALS - 2020
126
BORANG PENILAIAN GURU PENDAMPING PALS
127
KALENDAR AKADEMIK - pindaan 2020
128
BUKU PANDUAN 2020-2021
129
Kalendar Akademik Bacelor 2020/2021
130
SKEMA MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU2)
131
SKEMA PENGAJIAN PAKEJ ELEx
132
SOALAN LAZIM PELAJAR PRASISWAZAH
133
Buku Panduan PALS
134
Penangguhan Pelaksanaan Kursus Pengalaman Awal Di Sekolah (PALS)
135
Postponement of Implementation of Early School Experience (PALS)

Pentadbiran
136
Borang Kelulusan Bertugas
137
Permohonan Cuti Bersalin
138
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
139
Borang Permohonan Tempahan Makanan
140
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI
141
SEMINAR MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2016.
142
Borang Kebenaran Keluar Pejabat
143
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat (Untuk Pegawai Akademik Saja)
144
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat WWW (Untuk Pegawai Akademik Saja)

CV
145
CV Dr Soh
146
CV Mas Nida
147
CV Arshad
148
CV Burn
149
CV Fathiyah
150
CV Rasid
151
CV Rozita
152
CV Surayyah
153
CV Zarif
154
CV Shamsuddin
155
CV Amin Yusof
156
CV Aini
157
CV Mas Nida
158
CV Mokhtar
159
CV Norliza Ghazali
160
CV Suria
161
CV Asyraf Che
162
CV Othman Jailani
163
CV Sidek
164
CV Wan Marzuki
165
CV Ashraf Anuar
166
CV Khairuddin Idris
167
CV Wahiza
168
CV Zoharah
169
CV Chee Chen Soon
170
CV Roxana
171
CV Rozilee
172
CV Tengku
173
CV Aida Suraya
174
CV Arnida
175
CV Abdullah Mat Rashid
176
CV Hazwan
177
CV Othman Talib
178
CV Shima
179
CV Shuhaidah
180
CV Suhaida Abdul Kadir
181
CV Wong Su Luan
182
CV Aminuddin Hassan
183
CV Ramli Basri
184
CV Soaib
185
CV Norlizah Che Hassan
186
CV Nor Aniza
187
CV Liliati
188
CV Rahimah
189
CV Asmawati
190
CV Siti Aishah Hassan
191
CV Sharifah Intan Sharina
192
CV Kamariah
193
CV Roziah
194
CV Wahiza
195
CV Wahiza BI
196
CV Yusni
197
Prof samsilah
198
CV Salina Mustakim
199
steven2019
200
nooreen2019
201
Borhan2019
202
kok2019
203
khaizer2019
204
tam2019
205
mursyid2021
206
normala2019
207
aira2019
208
tajul2019
209
Dr. Habibah Jalil
210
ismi2019
211
rosnani2019
212
syamilah2019
213
zaida2019
214
marzni2019
215
umi2019
216
noormi2019
217
rabaah2019
218
enio2019
219
cvhayati2019
220
CV BARU AFMA
221
CV Dr. Aizuddin

Latihan Staf
222
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LATIHAN (CADE)
223
BORANG PERMOHONAN/ KEBENARAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN KK(1.7.16)

Abstrak
224
Abstract 18-2012
225
Abstract 20-2012
226
Abstract 21-2012
227
Abstract 28-2012
228
Abstract 29-2012
229
Abstract 1-2011
230
Abstract 4-2011
231
Abstract 5-2011
232
Abstract 6-2011
233
Abstract 7-2011
234
Abstract 8-2011
235
Abstract 11-2011
236
Abstract 12-2011
237
Abstract 13-2011
238
Abstract 15-2011
239
Abstract 16-2011
240
Abstract 17-2011
241
Abstract 18-2011
242
Abstract 1-2010
243
Abstract 2-2010
244
Abstract 4-2010
245
Abstract 5-2010
246
Abstract 6-2010
247
Abstract 7-2010
248
Abstract 8-2010
249
Abstract 9-2010
250
Abstract 10-2010
251
Abstract 11-2010
252
Abstract 12-2010
253
Abstract 1-2013
254
Abstract 3-2013
255
Abstract 10-2013
256
Abstract 15-2013
257
Abstract 17-2013
258
Abstract 18-2013
259
Abstract 19-2013
260
Abstract 21-2013
261
Abstract 23-2013
262
Abstract 24-2013
263
Abstract 26-2013
264
Abstract 27-2013
265
Abstract 32-2013
266
Abstract 33-2013
267
Abstract 36-2013
268
Abstract 37-2013
269
Abstract 39-2013
270
Abstract 41-2013
271
Abstract 43-2013
272
Abstract 47-2013
273
Abstract 51-2013
274
Abstract 53-E-2013
275
Abstract 53-M-2013
276
Abstract 55-2013
277
Abstract 1-2012
278
Abstract 2-2012
279
Abstract 3-2012
280
Abstract 4-2012
281
Abstract 5-2012
282
Abstract 9-2012
283
Abstract 10-2012
284
Abstract 12-2012

Penerbitan 2013
285
Bab dalam Buku 2013
286
Chapter in Book 2013
287
Jurnal Berwasit 2013
288
Citation Indexed Journal 2013
289
Jurnal Tidak Berwasit 2013
290
Non-Citation Indexed Journal 2013
291
Buku 2013
292
Book 2013
293
Penerbitan-Penerbitan Lain 2013
294
Others Publication 2013
295
JURNAL BERWASIT 2012
296
CITATION INDEXED JOURNAL 2012
297
Anugerah 2014
298
JURNAL TIDAK BERWASIT 2012
299
NON-CITATION INDEXED JOURNAL 2012
300
BAB DALAM BUKU 2012
301
CHAPTER IN BOOK 2012
302
BUKU 2012
303
BOOK 2012
304
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN 2012
305
OTHERS PUBLICATION 2012
306
GERAN AWAM 2012
307
GERAN SWASTA 2012
308
GERAN ANTARABANGSA 2012
309
PUBLIC FUNDINGS 2012
310
PRIVATE FUNDINGS 2012
311
INTERNATIONAL FUNDINGS 2012
312
ANUGERAH KEBANGSAAN 2012
313
ANUGERAH ANTARABANGSA 2012
314
NATIONAL AWARDS 2012
315
INTERNATIONAL AWARDS 2012
316
ANUGERAH KEBANGSAAN ANTARABANGSA 2013
317
NATIONAL INTERNATIONAL AWARDS 2013

Pascasiswazah
318
Borang Peperiksaan Komprehensif (C.E) Master tanpa Tesis
319
IMPLEMENTATION OF PROJECT PAPER EDU5988 AND DCE5988 SESSION 2017-2018- Sept 2017
320
IMPORTANT DATES PROJECT PAPER - SEM 1 20172018
321
Appointment of Project Paper Supervisor Form
322
SPS 5903 / SPS 6903
323
Yuran Pengajian Antarabangsa
324
Yuran Pengajian Tempatan
325
Jadual Kelas Semester Pertama 2018/2019
326
Kalendar Akademik Semester Pertama 2018/2019
327
SPS5903 / SPS6903
328
Jadual Kelas Semester Pertama 2018/2019
329
Tarikh-tarikh penting kertas projek sem 1 2018/2019
330
PHD & MASTER HANDBOOK 1 2020-2021
331
PhD & Master Handbook 2020-2021
332
PHD & MASTER HANDBOOK 1 2020-2021
333
LIST OF COURSE OFFERED SECOND SEMESTER 2020/2021

Kluster Penyelidikan
334
Bimbingan dan Kaunseling
335
Keusahawanan dan Kepimpinan dalam Pendidikan
336
Pembangunan Sumber Manusia dan Pendidikan Lanjutan dan Pembangunan Sumber Manusia
337
Pendidikan Bahasa
338
Pendidikan Fizikal dan Sains Sukan
339
Peningkatan Potensi dan Pendidikan Prihatin
340
Pendidikan Teknikal dan Vokasional
341
Pengajaran - Pembelajaran
342
Pendidikan dan Latihan Keusahawanan
343
Kepemimpinan dan Tadbir Urus

Penerbitan 2017
344
Anugerah 2017
345
Jurnal Berwasit
346
Lain-lain Jurnal
347
Prosiding Scopus/ERA/WOS
348
Buku & Bab dalam Buku
349
Kertas Polisi
350
Lain-lain Penerbitan
351
Geran Penyelidikan 2017

Piagam Pelanggan
352
Piagam Pelanggan Prasiswazah
353
Piagam Pelanggan Pascasiswazah
354
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi

Pengumuman
355
Biasiswa Perguruan Persekutuan dan Biasiswa MIDF
356
JAWATAN KOSONG PSH
357
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA

Pernerbitan 2018
358
JURNAL BERWASIT
359
Lain-lain Jurnal
360
Prosiding (Scopus/WOS/ERA)
361
Buku & Bab dalam Buku
362
Lain-lain Penerbitan
363
Anugerah 2018
364
Geran Penyelidikan 2018

Kemasukan Program T20
365
Borang permohonan Saluran T20
366
Iklan kemasukan
367
Senarai dan Yuran Program T20

Jawatan Kosong
368
Tawaran_Skim-Pensyarah-Kanan-DS51
369
Hiring now!
370
Iklan Jawatan Kosong Pustakawan
371
PSH PELAKSANA

Latihan Industri
372
Maklumat Am
373
General Information

Pengurusan FPP
374
Carta Organisasi Pengurusan BM
375
Carta Organisasi Pengurusan BI

Garis Panduan MQA
376
1. Panduan Semakan Kurikulum Prasizwazah
377
2. Panduan Penstrukturan Semakan Semula Kurikulum Program Siswazah
378
3. COPPA 2nd Edition (2017)
379
4. Programme Standards Education (Bahasa Melayu)
380
5. Programme Standards Education (Bahasa Inggeris)
381
6. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Melayu)
382
7. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Inggeris)
383
8. Assessment of Students (Bahasa Melayu)
384
9. Assessment of Students (Bahasa Inggeris)
385
10. Slaid Bengkel Semakan Kurikulum Fakulti Pengajian Pendidikan (RRCR)

PENERBITAN 2020
386
A Therapeutic Journey to Marital Sexual Satisfaction
387
Panduan Penulisan Tesis (Siri 1)
388
Tasawwur Islam: Penghayatan dalam Kehidupan
389
Gray, Green and Possibilities: A Book of Poems
390
Humanizing Teaching and Learning in Higher Education Series : Problem-Based Learning for Teaching Humanities and Human Sciences

AKADEMIK PROFAIL JPPPL 2021
391
DR. AIZUDDIN
392
PROF. ISMI
393
DR. MURSYID
394
DR. NURFAZREEN
395
DR. RABAAH
396
DR. ROZIAH
397
PROF. LATEEF
398
DR NOORMI
399
DR. FAIQ
400
DR. ASHRAFF
401
DR. AIRA
402
DR. WAHIZA
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
B1614871907