DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP UPM
1
Ahli Jawatankuasa Kelab FPP

Latihan Mengajar dan Internship
2
Soal Selidik Guru Pelatih
3
GURU PEMBIMBING - SELANGOR
4
GURU PEMBIMBING - KUALA LUMPUR
5
GURU PEMBIMBING - NEGERI SEMBILAN
6
GURU PEMBIMBING - PUTRAJAYA
7
DATA TEAC 2015
8
Aturcara pembentangan refleksi LMI
9
Jadual Pembentangan Laporan Refleksi Kumpulan B
10
PENEMPATAN LMI - kuala lumpur
11
PENEMPATAN LMI - putrajaya
12
PENEMPATAN LMI - n. sembilan
13
PENEMPATAN LMI - selangor
14
Borang Pencalonan Guru Pembimbing
15
Carta Organisasi LI
16
LI organization chart
17
Pengenalan LMI
18
Introduction LMI

Penerbitan 2014
19
Jurnal Berwasit
20
Jurnal Tidak Berwasit
21
Bab Dalam Buku
22
Buku
23
Penerbitan-Penerbitan Lain
24
CIJ
25
NCIJ
26
CIB
27
Buku
28
Prosiding
29
Geran Awam
30
Geran Swasta
31
Geran Antarabangsa
32
Awam
33
Swasta
34
Antarabangsa
35
Abstrak 01
36
AA
37
CC

SWAAKREDITASI
38
SLIDE SWAAKREDITASI

Penerbitan 2015
39
Bab dalam Buku
40
Buku
41
Penerbitan-penerbitan Lain
42
Geran Awam
43
Geran Swasta
44
Geran Awam
45
Geran Swasta
46
Anugerah 2015
47
Anugerah 2015
48
Jurnal Berwasit
49
Jurnal Tidak Berwasit
50
Bab dalam Buku
51
Buku
52
Penerbitan-penerbitan Lain
53
Jurnal Berwasit

SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016
54
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016

Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar
55
Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar

Pusat Sumber
56
Organisasi Pusat Sumber
57
Senarai Tesis

Penerbitan 2016
58
Anugerah 2016
59
Anugerah
60
Jurnal Berwasit
61
Konferen Prosiding SCOPUS
62
Lain-Lain Penerbitan
63
Geran Penyelidikan
64
Lain-Lain Jurnal
65
Buku Penyelidikan & Bab dalam Buku

SEMINAR
66
BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK SPPPSM 2014

BULETIN EDUC 1/2014
67
Brosur ICERP 2015
68
TEACHING
69
Student Intake 2014
70
Research
71
Publication
72
Conference/Seminar
73
Training
74
Significant Event
75
Contact Us
76
Full BULETIN EDUC
77
ICERP 2015
78
Buletin Educ Vol. 2/2014

Prasiswazah
79
Yuran
80
SYARAT KEMASUKAN
81
Program Pengajian - BPPJ
82
Program Pengajian - BPSRT
83
Program Pengajian - BPTESL
84
Program Pengajian - BPPBMP
85
Program Pengajian - BPSP
86
Program Pengajian - BPBK
87
Program Pengajian - BSPSM
88
Admission Requiremets BP (SRT)
89
Admission Requiremets BP (PJ)
90
Admission Requiremets BP (TESL)
91
Admission Requiremets BP (PBMP)
92
Admission Requiremets BS (HRD)
93
Admission Requiremets BP (SP)
94
Studies Programmes - BPBK
95
Studies Programmes - SP
96
Studies Programmes - SRT
97
Studies Programmes - TESL
98
Studies Programmes - HRD
99
Studies Programmes - PBMP
100
Studies Programmes - PJ
101
FEE INTERNATIONAL
102
Skema Pengajian
103
BUKU PANDUAN 2018-2019
104
Kalendar Akademik 2018/2019
105
Kalendar Akademik 2018/2019-bi
106
BORANG PERMOHONAN PENUNJUKAJAR SAMBILAN
107
Kalendar Akademik 2019/2020
108
Kalendar Akademik 2019/2020
109
Syarat Kemasukan BPBK
110
Syarat Kemasukan BPBM
111
Syarat Kemasukan BPJ
112
Syarat Kemasukan BPSP
113
Syarat Kemasukan BPSRT
114
Syarat Kemasukan BK
115
Syarat Kemasukan calon lepasan Diploma/Setaraf
116
Syarat Kemasukan calon lepasan Matrikulasi/Asasi
117
Syarat Kemasukan calon lepasan STPM
118
Syarat Kemasukan BSPSM
119
Syarat Kemasukan BPTESL
120
BORANG KEHADIRAN PALS
121
BORANG PENILAIAN GURU PENDAMPING PALS
122
Program Pengajian - BK
123
Studies Programmes - BK

Pentadbiran
124
Borang Kelulusan Bertugas
125
Permohonan Cuti Bersalin
126
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
127
Borang Permohonan Tempahan Makanan
128
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI
129
SEMINAR MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2016.
130
Borang Kebenaran Keluar Pejabat

CV
131
CV Ahmad Fauzi
132
CV Dr Soh
133
CV Mas Nida
134
CV Arshad
135
CV Burn
136
CV Fathiyah
137
CV Rasid
138
CV Rozita
139
CV Surayyah
140
CV Zarif
141
CV Shamsuddin
142
CV Amin Yusof
143
CV Aini
144
CV Mas Nida
145
CV Mokhtar
146
CV Norliza Ghazali
147
CV Suria
148
CV Asyraf Che
149
CV Othman Jailani
150
CV Sidek
151
CV Wan Marzuki
152
CV Ashraf Anuar
153
CV Khairuddin Idris
154
CV Wahiza
155
CV Zoharah
156
CV Chee Chen Soon
157
CV Roxana
158
CV Rozilee
159
CV Tengku
160
CV Aida Suraya
161
CV Arnida
162
CV Abdullah Mat Rashid
163
CV Hazwan
164
CV Othman Talib
165
CV Shima
166
CV Shuhaidah
167
CV Suhaida Abdul Kadir
168
CV Wong Su Luan
169
CV Aminuddin Hassan
170
CV Ramli Basri
171
CV Soaib
172
CV Norlizah Che Hassan
173
CV Nor Aniza
174
CV Liliati
175
CV Rahimah
176
CV Asmawati
177
CV Siti Aishah Hassan
178
CV Sharifah Intan Sharina
179
CV Kamariah
180
CV Roziah
181
CV Wahiza
182
CV Wahiza BI
183
CV Yusni
184
samsilah
185
CV Salina Mustakim
186
steven2019
187
nooreen2019
188
Borhan2019
189
kok2019
190
khaizer2019
191
tam2019
192
mursyid2019
193
normala2019
194
aira2019
195
tajul2019
196
bib2019
197
ismi2019
198
rosnani2019
199
syamilah2019
200
zaida2019
201
marzni2019
202
umi2019
203
noormi2019
204
rabaah2019
205
enio2019
206
cvhayati2019

Latihan Staf
207
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LATIHAN (CADE)
208
TAKWIM LATIHAN FPP 2016
209
BORANG PERMOHONAN/ KEBENARAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN KK(1.7.16)

Abstrak
210
Abstract 18-2012
211
Abstract 20-2012
212
Abstract 21-2012
213
Abstract 28-2012
214
Abstract 29-2012
215
Abstract 1-2011
216
Abstract 4-2011
217
Abstract 5-2011
218
Abstract 6-2011
219
Abstract 7-2011
220
Abstract 8-2011
221
Abstract 11-2011
222
Abstract 12-2011
223
Abstract 13-2011
224
Abstract 15-2011
225
Abstract 16-2011
226
Abstract 17-2011
227
Abstract 18-2011
228
Abstract 1-2010
229
Abstract 2-2010
230
Abstract 4-2010
231
Abstract 5-2010
232
Abstract 6-2010
233
Abstract 7-2010
234
Abstract 8-2010
235
Abstract 9-2010
236
Abstract 10-2010
237
Abstract 11-2010
238
Abstract 12-2010
239
Abstract 1-2013
240
Abstract 3-2013
241
Abstract 10-2013
242
Abstract 15-2013
243
Abstract 17-2013
244
Abstract 18-2013
245
Abstract 19-2013
246
Abstract 21-2013
247
Abstract 23-2013
248
Abstract 24-2013
249
Abstract 26-2013
250
Abstract 27-2013
251
Abstract 32-2013
252
Abstract 33-2013
253
Abstract 36-2013
254
Abstract 37-2013
255
Abstract 39-2013
256
Abstract 41-2013
257
Abstract 43-2013
258
Abstract 47-2013
259
Abstract 51-2013
260
Abstract 53-E-2013
261
Abstract 53-M-2013
262
Abstract 55-2013
263
Abstract 1-2012
264
Abstract 2-2012
265
Abstract 3-2012
266
Abstract 4-2012
267
Abstract 5-2012
268
Abstract 9-2012
269
Abstract 10-2012
270
Abstract 12-2012

MY3S
271
Senarai nama pelajar tahun akhir 2014

Penerbitan 2013
272
Bab dalam Buku 2013
273
Chapter in Book 2013
274
Jurnal Berwasit 2013
275
Citation Indexed Journal 2013
276
Jurnal Tidak Berwasit 2013
277
Non-Citation Indexed Journal 2013
278
Buku 2013
279
Book 2013
280
Penerbitan-Penerbitan Lain 2013
281
Others Publication 2013
282
JURNAL BERWASIT 2012
283
CITATION INDEXED JOURNAL 2012
284
Anugerah 2014
285
JURNAL TIDAK BERWASIT 2012
286
NON-CITATION INDEXED JOURNAL 2012
287
BAB DALAM BUKU 2012
288
CHAPTER IN BOOK 2012
289
BUKU 2012
290
BOOK 2012
291
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN 2012
292
OTHERS PUBLICATION 2012
293
GERAN AWAM 2012
294
GERAN SWASTA 2012
295
GERAN ANTARABANGSA 2012
296
PUBLIC FUNDINGS 2012
297
PRIVATE FUNDINGS 2012
298
INTERNATIONAL FUNDINGS 2012
299
ANUGERAH KEBANGSAAN 2012
300
ANUGERAH ANTARABANGSA 2012
301
NATIONAL AWARDS 2012
302
INTERNATIONAL AWARDS 2012
303
ANUGERAH KEBANGSAAN ANTARABANGSA 2013
304
NATIONAL INTERNATIONAL AWARDS 2013

Pascasiswazah
305
Borang Keputusan Peperiksaan Komprehensif (C.E) PhD
306
Borang Peperiksaan Komprehensif (C.E) Master tanpa Tesis
307
Borang Penamaan Semula Jawatankuasa Penyeliaan GS-10b
308
Borang Semakan Gred GS-13a
309
Penyelaras Program Pasca Siswazah
310
Kurikulum dan Pengajaran
311
Teknologi Pendidikan
312
IMPLEMENTATION OF PROJECT PAPER EDU5988 AND DCE5988 SESSION 2017-2018- Sept 2017
313
IMPORTANT DATES PROJECT PAPER - SEM 1 20172018
314
Appointment of Project Paper Supervisor Form
315
Jadual Kelas Semester Kedua 2017/2018
316
SPS 5903 / SPS 6903
317
Yuran Pengajian Antarabangsa
318
Yuran Pengajian Tempatan
319
Jadual Kelas Semester Pertama 2018/2019
320
Kalendar Akademik Semester Pertama 2018/2019
321
SPS5903 / SPS6903
322
Jadual Kelas Semester Pertama 2018/2019
323
Tarikh-tarikh penting kertas projek sem 1 2018/2019

Kluster Penyelidikan
324
Bimbingan dan Kaunseling
325
Keusahawanan dan Kepimpinan dalam Pendidikan
326
Pembangunan Sumber Manusia dan Pendidikan Lanjutan dan Pembangunan Sumber Manusia
327
Pendidikan Bahasa
328
Pendidikan Fizikal dan Sains Sukan
329
Peningkatan Potensi dan Pendidikan Prihatin
330
Pendidikan Teknikal dan Vokasional
331
Pengajaran - Pembelajaran
332
Pendidikan dan Latihan Keusahawanan
333
Kepemimpinan dan Tadbir Urus

Penerbitan 2017
334
Anugerah 2017
335
Jurnal Berwasit
336
Lain-lain Jurnal
337
Prosiding Scopus/ERA/WOS
338
Buku & Bab dalam Buku
339
Kertas Polisi
340
Lain-lain Penerbitan
341
Geran Penyelidikan 2017

PENGALAMAN AWAL DI SEKOLAH
342
SURAT KEBENARAN KE SEKOLAH -1

Piagam Pelanggan
343
Piagam Pelanggan Prasiswazah
344
Piagam Pelanggan Pascasiswazah
345
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi

Pengumuman
346
Biasiswa Perguruan Persekutuan dan Biasiswa MIDF
347
JAWATAN KOSONG PSH
348
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA

Pernerbitan 2018
349
JURNAL BERWASIT
350
Lain-lain Jurnal
351
Prosiding (Scopus/WOS/ERA)
352
Buku & Bab dalam Buku
353
Lain-lain Penerbitan
354
Anugerah 2018
355
Geran Penyelidikan 2018
356
-
357
-
358
-
359
-
360
-

Kemasukan Program T20
361
Borang permohonan Saluran T20
362
Iklan kemasukan
363
Senarai dan Yuran Program T20

Jawatan Kosong
364
Tawaran_Skim-Pensyarah-Kanan-DS51
365
Hiring now!
366
Iklan Jawatan Kosong Pustakawan

Latihan Industri
367
Maklumat Am
368
General Information

Pengurusan FPP
369
Carta Organisasi Pengurusan BM
370
Carta Organisasi Pengurusan BI
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
B1566669356