DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP UPM
1
Ahli Jawatankuasa Kelab FPP

Latihan Mengajar dan Internship
2
Borang Pencalonan Guru Pembimbing
3
Carta Organisasi LI
4
LI organization chart
5
Pengenalan LMI
6
Introduction LMI
7
PENEMPATAN LMI - SELANGOR
8
PENEMPATAN LMI - PUTRAJAYA
9
PENEMPATAN LMI - KUALA LUMPUR
10
PENEMPATAN LMI - N. SEMBILAN
11
Tentatif Forum dan Taklimat LMI Pelajar
12
Penangguhan Latihan Mengajar
13
Postponement of teaching practicum
14
Penggunaan kadedah pembelajarab berbantukan teknologi (secara dalam talian)
15
BUTIRAN TUGASAN LMI DAN TARIKH-TARIKH PENTING
16
DETAILS OF LMI ASSIGNMENTS AND IMPORTANT DATES
17
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 1 (Teori/Amali)
18
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 2 (Teori/Amali)
19
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 2_PJ
20
BORANG PENILAIAN LMI_TUGASAN 3
21
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 1-1
22
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 2
23
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 2_PJ
24
LMI EVALUATION FORM_ASSIGNMENT 3

Penerbitan 2016
25
Anugerah 2016
26
Anugerah
27
Jurnal Berwasit
28
Konferen Prosiding SCOPUS
29
Lain-Lain Penerbitan
30
Geran Penyelidikan
31
Lain-Lain Jurnal
32
Buku Penyelidikan & Bab dalam Buku

Pusat Sumber
33
Organisasi Pusat Sumber
34
Senarai Tesis

Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar
35
Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar

SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016
36
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016

Penerbitan 2015
37
Bab dalam Buku
38
Buku
39
Penerbitan-penerbitan Lain
40
Geran Awam
41
Geran Swasta
42
Geran Awam
43
Geran Swasta
44
Anugerah 2015
45
Anugerah 2015
46
Jurnal Berwasit
47
Jurnal Tidak Berwasit
48
Bab dalam Buku
49
Buku
50
Penerbitan-penerbitan Lain
51
Jurnal Berwasit

SWAAKREDITASI
52
SLIDE SWAAKREDITASI

Penerbitan 2014
53
Jurnal Berwasit
54
Jurnal Tidak Berwasit
55
Bab Dalam Buku
56
Buku
57
Penerbitan-Penerbitan Lain
58
CIJ
59
NCIJ
60
CIB
61
Buku
62
Prosiding
63
Geran Awam
64
Geran Swasta
65
Geran Antarabangsa
66
Awam
67
Swasta
68
Antarabangsa
69
Abstrak 01
70
AA
71
CC

SEMINAR
72
BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK SPPPSM 2014

Prasiswazah
73
Yuran
74
SYARAT KEMASUKAN
75
Program Pengajian - BPPJ
76
Program Pengajian - BPSRT
77
Program Pengajian - BPTESL
78
Program Pengajian - BPPBMP
79
Program Pengajian - BPSP
80
Program Pengajian - BPBK
81
Program Pengajian - BSPSM
82
Studies Programmes - BPBK
83
Studies Programmes - SP
84
Studies Programmes - SRT
85
Studies Programmes - TESL
86
Studies Programmes - HRD
87
Studies Programmes - PBMP
88
Studies Programmes - PJ
89
FEE INTERNATIONAL
90
Skema Pengajian
91
BUKU PANDUAN 2018-2019
92
Kalendar Akademik 2018/2019
93
Kalendar Akademik 2018/2019-bi
94
BORANG PERMOHONAN PENUNJUKAJAR SAMBILAN
95
Kalendar Akademik 2019/2020
96
Kalendar Akademik 2019/2020
97
Syarat Kemasukan BPBK
98
Syarat Kemasukan BPBM
99
Syarat Kemasukan BPJ
100
Syarat Kemasukan BPSP
101
Syarat Kemasukan BPSRT
102
Syarat Kemasukan BK
103
Syarat Kemasukan calon lepasan Diploma/Setaraf
104
Syarat Kemasukan calon lepasan Matrikulasi/Asasi
105
Syarat Kemasukan calon lepasan STPM
106
Syarat Kemasukan BSPSM
107
Syarat Kemasukan BPTESL
108
Program Pengajian - BK
109
Studies Programmes - BK
110
BUKU PANDUAN 2019-2020
111
BORANG KEHADIRAN PALS - 2020
112
BORANG PENILAIAN GURU PENDAMPING PALS
113
TAWARAN KURSUS FCE3804
114
FCE3804 COURSE OFFER
115
KALENDAR AKADEMIK - pindaan 2020
116
BUKU PANDUAN 2020-2021
117
Kalendar Akademik Bacelor 2020/2021
118
SKEMA MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU2)
119
SKEMA PENGAJIAN PAKEJ ELEx

Pentadbiran
120
Borang Kelulusan Bertugas
121
Permohonan Cuti Bersalin
122
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
123
Borang Permohonan Tempahan Makanan
124
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI
125
SEMINAR MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2016.
126
Borang Kebenaran Keluar Pejabat
127
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat (Untuk Pegawai Akademik Saja)
128
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat WWW (Untuk Pegawai Akademik Saja)

CV
129
CV Dr Soh
130
CV Mas Nida
131
CV Arshad
132
CV Burn
133
CV Fathiyah
134
CV Rasid
135
CV Rozita
136
CV Surayyah
137
CV Zarif
138
CV Shamsuddin
139
CV Amin Yusof
140
CV Aini
141
CV Mas Nida
142
CV Mokhtar
143
CV Norliza Ghazali
144
CV Suria
145
CV Asyraf Che
146
CV Othman Jailani
147
CV Sidek
148
CV Wan Marzuki
149
CV Ashraf Anuar
150
CV Khairuddin Idris
151
CV Wahiza
152
CV Zoharah
153
CV Chee Chen Soon
154
CV Roxana
155
CV Rozilee
156
CV Tengku
157
CV Aida Suraya
158
CV Arnida
159
CV Abdullah Mat Rashid
160
CV Hazwan
161
CV Othman Talib
162
CV Shima
163
CV Shuhaidah
164
CV Suhaida Abdul Kadir
165
CV Wong Su Luan
166
CV Aminuddin Hassan
167
CV Ramli Basri
168
CV Soaib
169
CV Norlizah Che Hassan
170
CV Nor Aniza
171
CV Liliati
172
CV Rahimah
173
CV Asmawati
174
CV Siti Aishah Hassan
175
CV Sharifah Intan Sharina
176
CV Kamariah
177
CV Roziah
178
CV Wahiza
179
CV Wahiza BI
180
CV Yusni
181
Prof samsilah
182
CV Salina Mustakim
183
steven2019
184
nooreen2019
185
Borhan2019
186
kok2019
187
khaizer2019
188
tam2019
189
mursyid2020
190
normala2019
191
aira2019
192
tajul2019
193
bib2019
194
ismi2019
195
rosnani2019
196
syamilah2019
197
zaida2019
198
marzni2019
199
umi2019
200
noormi2019
201
rabaah2019
202
enio2019
203
cvhayati2019
204
CV BARU AFMA
205
CV Dr. Aizuddin

Latihan Staf
206
BORANG PENGESAHAN KEHADIRAN LATIHAN (CADE)
207
BORANG PERMOHONAN/ KEBENARAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN KK(1.7.16)

Abstrak
208
Abstract 18-2012
209
Abstract 20-2012
210
Abstract 21-2012
211
Abstract 28-2012
212
Abstract 29-2012
213
Abstract 1-2011
214
Abstract 4-2011
215
Abstract 5-2011
216
Abstract 6-2011
217
Abstract 7-2011
218
Abstract 8-2011
219
Abstract 11-2011
220
Abstract 12-2011
221
Abstract 13-2011
222
Abstract 15-2011
223
Abstract 16-2011
224
Abstract 17-2011
225
Abstract 18-2011
226
Abstract 1-2010
227
Abstract 2-2010
228
Abstract 4-2010
229
Abstract 5-2010
230
Abstract 6-2010
231
Abstract 7-2010
232
Abstract 8-2010
233
Abstract 9-2010
234
Abstract 10-2010
235
Abstract 11-2010
236
Abstract 12-2010
237
Abstract 1-2013
238
Abstract 3-2013
239
Abstract 10-2013
240
Abstract 15-2013
241
Abstract 17-2013
242
Abstract 18-2013
243
Abstract 19-2013
244
Abstract 21-2013
245
Abstract 23-2013
246
Abstract 24-2013
247
Abstract 26-2013
248
Abstract 27-2013
249
Abstract 32-2013
250
Abstract 33-2013
251
Abstract 36-2013
252
Abstract 37-2013
253
Abstract 39-2013
254
Abstract 41-2013
255
Abstract 43-2013
256
Abstract 47-2013
257
Abstract 51-2013
258
Abstract 53-E-2013
259
Abstract 53-M-2013
260
Abstract 55-2013
261
Abstract 1-2012
262
Abstract 2-2012
263
Abstract 3-2012
264
Abstract 4-2012
265
Abstract 5-2012
266
Abstract 9-2012
267
Abstract 10-2012
268
Abstract 12-2012

Penerbitan 2013
269
Bab dalam Buku 2013
270
Chapter in Book 2013
271
Jurnal Berwasit 2013
272
Citation Indexed Journal 2013
273
Jurnal Tidak Berwasit 2013
274
Non-Citation Indexed Journal 2013
275
Buku 2013
276
Book 2013
277
Penerbitan-Penerbitan Lain 2013
278
Others Publication 2013
279
JURNAL BERWASIT 2012
280
CITATION INDEXED JOURNAL 2012
281
Anugerah 2014
282
JURNAL TIDAK BERWASIT 2012
283
NON-CITATION INDEXED JOURNAL 2012
284
BAB DALAM BUKU 2012
285
CHAPTER IN BOOK 2012
286
BUKU 2012
287
BOOK 2012
288
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN 2012
289
OTHERS PUBLICATION 2012
290
GERAN AWAM 2012
291
GERAN SWASTA 2012
292
GERAN ANTARABANGSA 2012
293
PUBLIC FUNDINGS 2012
294
PRIVATE FUNDINGS 2012
295
INTERNATIONAL FUNDINGS 2012
296
ANUGERAH KEBANGSAAN 2012
297
ANUGERAH ANTARABANGSA 2012
298
NATIONAL AWARDS 2012
299
INTERNATIONAL AWARDS 2012
300
ANUGERAH KEBANGSAAN ANTARABANGSA 2013
301
NATIONAL INTERNATIONAL AWARDS 2013

Pascasiswazah
302
Borang Peperiksaan Komprehensif (C.E) Master tanpa Tesis
303
IMPLEMENTATION OF PROJECT PAPER EDU5988 AND DCE5988 SESSION 2017-2018- Sept 2017
304
IMPORTANT DATES PROJECT PAPER - SEM 1 20172018
305
Appointment of Project Paper Supervisor Form
306
SPS 5903 / SPS 6903
307
Yuran Pengajian Antarabangsa
308
Yuran Pengajian Tempatan
309
Jadual Kelas Semester Pertama 2018/2019
310
Kalendar Akademik Semester Pertama 2018/2019
311
SPS5903 / SPS6903
312
Jadual Kelas Semester Pertama 2018/2019
313
Tarikh-tarikh penting kertas projek sem 1 2018/2019
314
PHD & MASTER HANDBOOK 1 2020-2021
315
PhD & Master Handbook 2020-2021
316
PHD & MASTER HANDBOOK 1 2020-2021
317
LIST OF COURSE OFFERED

Kluster Penyelidikan
318
Bimbingan dan Kaunseling
319
Keusahawanan dan Kepimpinan dalam Pendidikan
320
Pembangunan Sumber Manusia dan Pendidikan Lanjutan dan Pembangunan Sumber Manusia
321
Pendidikan Bahasa
322
Pendidikan Fizikal dan Sains Sukan
323
Peningkatan Potensi dan Pendidikan Prihatin
324
Pendidikan Teknikal dan Vokasional
325
Pengajaran - Pembelajaran
326
Pendidikan dan Latihan Keusahawanan
327
Kepemimpinan dan Tadbir Urus

Penerbitan 2017
328
Anugerah 2017
329
Jurnal Berwasit
330
Lain-lain Jurnal
331
Prosiding Scopus/ERA/WOS
332
Buku & Bab dalam Buku
333
Kertas Polisi
334
Lain-lain Penerbitan
335
Geran Penyelidikan 2017

Piagam Pelanggan
336
Piagam Pelanggan Prasiswazah
337
Piagam Pelanggan Pascasiswazah
338
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi

Pengumuman
339
Biasiswa Perguruan Persekutuan dan Biasiswa MIDF
340
JAWATAN KOSONG PSH
341
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA

Pernerbitan 2018
342
JURNAL BERWASIT
343
Lain-lain Jurnal
344
Prosiding (Scopus/WOS/ERA)
345
Buku & Bab dalam Buku
346
Lain-lain Penerbitan
347
Anugerah 2018
348
Geran Penyelidikan 2018

Kemasukan Program T20
349
Borang permohonan Saluran T20
350
Iklan kemasukan
351
Senarai dan Yuran Program T20

Jawatan Kosong
352
Tawaran_Skim-Pensyarah-Kanan-DS51
353
Hiring now!
354
Iklan Jawatan Kosong Pustakawan
355
PSH PELAKSANA

Latihan Industri
356
Maklumat Am
357
General Information

Pengurusan FPP
358
Carta Organisasi Pengurusan BM
359
Carta Organisasi Pengurusan BI

Garis Panduan MQA
360
1. Panduan Semakan Kurikulum Prasizwazah
361
2. Panduan Penstrukturan Semakan Semula Kurikulum Program Siswazah
362
3. COPPA 2nd Edition (2017)
363
4. Programme Standards Education (Bahasa Melayu)
364
5. Programme Standards Education (Bahasa Inggeris)
365
6. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Melayu)
366
7. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Inggeris)
367
8. Assessment of Students (Bahasa Melayu)
368
9. Assessment of Students (Bahasa Inggeris)
369
10. Slaid Bengkel Semakan Kurikulum Fakulti Pengajian Pendidikan (RRCR)
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
B1603254934