AKADEMIK | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» AKADEMIK

AKADEMIK

  Dalam usaha untuk memastikan bahawa UPM sentiasa menjadi
  Pusat Pengajian dan Penyelidikan yang terunggul dan tersohor
  di seantero dunia seiring dengan visinya, iaitu menjadi
  sebuah universiti bereputasi antarabangsa, UPM sentiasa
  menitikberatkan kandungan program yang ditawarkan bertepatan
  dengan pasaran kerja semasa

B1614513270