Syarat Kemasukan Pascasiswazah | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» AKADEMIK » PASCASISWAZAH » Syarat Kemasukan Pascasiswazah

Syarat Kemasukan Pascasiswazah

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN 

Master Pendidikan (M.Ed) dan Master Pembangunan Sumber Manusia (M.HRD)

  • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK minimum 2.75, seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
  • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK 2.50 dan tidak memenuhi PNGK 2.75, boleh diterima dengan syarat minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan/lulus penilaian dalaman; ATAU
  • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, tidak memenuhi PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman kerja minimum lima (5) tahun dalam bidang berkaitan.


Master Sains (M.S)
 

  • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK minimum 2.75, seperti yang diterima oleh Senat HEP; ATAU
  • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, dengan PNGK 2.50 dan tidak memenuhi PNGK 2.75, boleh diterima dengan syarat minimum tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan/lulus penilaian dalaman; ATAU
  • Pemohon hendaklah memiliki ijazah Sarjana Muda atau yang setaraf dengannya, tidak memenuhi PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman kerja minimum lima (5) tahun dalam bidang berkaitan.

 

Doktor Falsafah  (Ph.D) 

Pemohon-pemohon mestilah memiliki: 

  • Ijazah Sarjana (melalui kursus) dalam bidang yang berkaitan dengan gred minimum purata B, atau.
  • Ijazah Sarjana dengan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan.

 

Kemasukan ke dalam program adalah tertakluk kepada keperluan lain yang ditentukan oleh Fakulti.

 

TEMPOH MASA PENGAJIAN

Program Ijazah Master

Tempoh minimum dan masksimum pengajian adalah satu (1) tahun dan (3) tahun. Bagi mod sambilan, tempoh minimum dan maksimum pengajian adalah dua (2) tahun dan empat (4) tahun masing-masing.

Program Doktor Falsafah (Ph.D)

Tempoh minimum dan masksimum pengajian adalah satu (2) tahun dan (5) tahun. Bagi mod sambilan, tempoh minimum dan maksimum pengajian adalah dua (4) tahun dan empat (6) tahun masing-masing.

 

*Calon yang memohon bagi program Bimbingan dan Kaunseling dan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) wajib lulus temuduga secara lisan dan ujian bertulis yang dijalankan oleh pihak fakulti.

 

 

Kemaskini:: 01/10/2020 [wardah]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
B1606522236