Bacelor Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling) | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)


Syarat kemasukkan:

 

Bil.

 

(i) Program Pengajian

(ii) Kod

(iii) Tempoh Pengajian

 

 

 

Kelayakan Minimum STPM

 

 

Kelayakan Minimum Matrikulasi/Asasi

 

 

Kelayakan Minimum Diploma/Setaraf

 

TERBUKA KEPADA CALON ALIRAN SAINS DAN SASTERA

 

 

 

ALIRAN SAINS DAN SASTERA

Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

PT04

8 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E/8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • · Matematik/Matematik Tambahan; dan
 • · Satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • · Fizik;
 • · Biologi;
 • · Kimia;
 • · Sains;
 • · Prinsip Akaun;
 • · Perdagangan;

dan

Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan.

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred E/8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 

 • · Matematik/Matematik Tambahan; dan
 • · Satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 • · Fizik;
 • · Biologi;
 • · Kimia;
 • · Sains;
 • · Prinsip Akaun;
 • · Perdagangan;

dan

Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan.

 

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

serta

SYARAT KHAS PROGRAM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50;

dan

Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;

atau

Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM/SPVM/SPMV dalam mata pelajaran berikut:

 • · Matematik; dan
 • · Sains (termasuk Sains Kesihatan);

dan

Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan.

 

MAKLUMAT RINGKAS PROGRAM

 

Program Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) bertujuan untuk melatih guru kaunseling yang juga berupaya mengajar satu (1) mata pelajaran di sekolah menengah.  Pelajar dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran teknikal dalam bidang bimbingan dan kaunseling di samping ilmu pendidikan dan kemahiran mengajar.

Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) adalah program pengajian selama empat (4) tahun dengan 137 jam kredit.  Pelajar yang selesai mengikuti program ini layak didaftarkan sebagai kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor.

 

  PELUANG KERJAYA

 

Selain dari sekolah menengah, graduan dari program ini di terima untuk berkhidmat di dalam institusi pendidikan lain seperti MRSM, Kolej MARA, sekolah swasta serta pelbagai institusi pengajian tinggi di seluruh negara.  Lulusan program ini juga boleh berkhidmat sebagai kaunselor di institusi pemulihan dan penguatkuasaan seperti PDRM, PUSPEN, Jabatan Penjara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, Jabatan Agama dan Jabatan Perkhidmatan Awam.


Kemaskini:: 14/09/2016 [shahrulraziz]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
0397698210
-
BWDXGAz:06:31