JARINGAN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» JARINGAN

JARINGAN

UPM memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi
sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti.
Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan
peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan
masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan
perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan
penyelidikan Universiti.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi & Pendanaan)
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia, 
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel. : 03-9769 8115
Emel: tdpip.educ@upm.edu.my

SXEPXAj~