Visa & Student's Pass | FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
» ACADEMIC » UNDERGRADUATE » Visa & Student's Pass

Visa & Student's Pass

This section is specially provided to International Students under the Faculty of Educational Studies only.  Please ensure you have completed the following Attendance Percentage Application Form:-  
Ruangan ini adalah khas disediakan kepada Pelajar Antarabangsa di bawah Fakulti Pertanian sahaja.  Sila pastikan, Borang Permohonan Peratus Kehadiran berikut telah lengkap diisi:-   
       
Verification of Attendance's Form  (PDF)  Download Attendance Form
Borang Pengesahan Kehadiran (PDF)
       
Verification of Attendance's Form  (PDF - Fillable)  Download Attendance Form    
Borang Pengesahan Kehadiran (PDF - Fillable)    
       
The verification of Attendance's Form should be emailed to your course lecturer
Borang Pengesahan Kehadiran yang lengkap diisi perlu diemelkan kepada Pensyarah Kursus masing-masing apabila Keputusan Peperiksaan diumumkan bagi setiap semester.
       
   
Students are reminded to apply after the examination result are announced for each semester.
Pelajar diingatkan untuk melaksanakan permohonan setelah keputusan peperiksaan diumumkan bagi setiap semester. 
 
Kindly email the form completed with attendance's percentage and lecturer's verification to Puan Nor Aniza Baharom at email - noza@upm.edu.my
 
For any enquiries please refer to:-
 
Puan Nor Aniza Baharom
noza@upm.edu.my

Updated:: 14/10/2022 [mohdsyafiq]

MEDIA SHARING

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
0397698210
-
WWFcPAc~