Jabatan Pendidikan Bahasa Dan Kemanusiaan | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» STAF (JABATAN) » Jabatan Pendidikan Bahasa Dan Kemanusiaan

Jabatan Pendidikan Bahasa Dan Kemanusiaan

LATAR BELAKANG JABATAN

Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan (JPBK) merupakan salah satu daripada enam jabatan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Ditubuhkan pada tahun 2002, jabatan ini berusaha ke arah kecemerlangan dalam pengajaran, penyelidikan, khidmat perundingan dan pengembangan dalam bidang pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama (PBMP), Pendidikan Moral, Pendidikan Islam, Pengajaran Kesusasteraan dalama Bahasa Inggeris dan Pengajaran Kesusasteraan Melayu.

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1606516767