Jabatan Pemajuan Profesional Dan Pendidikan Lanjutan | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» STAF (JABATAN) » Jabatan Pemajuan Profesional Dan Pendidikan Lanjutan

Jabatan Pemajuan Profesional Dan Pendidikan Lanjutan

LATAR BELAKANG JABATAN

Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan (dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Pengembangan, di Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan) merupakan satu daripada enam jabatan di Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Jabatan ini telah menerajui peranan dalam pengajaran, penyelidikan dan pengembangan di dalam negara, di rantau ASEAN dan negara Komanwel semenjak penubuhannya pada tahun 1976.

Kemaskini:: 01/02/2017 [shammizah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1606523652