Kelab Kebajikan Dan Rekreasi FPP | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» MENGENAI KAMI » Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP

Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIRO

KELAB KEBAJIKAN DAN REKREASI SESI 2019/2021

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN

 

 

BIL

BIRO

SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1

Kebajikan dan Kerohanian

 

1. DR. MUHD KHAIZER OMAR
2.EN. AHMAD HAKHIMI HARUN

 

 • Merancang dan melaksana aktiviti kerohanian seperti ceramah agama, usrah dan seumpamanya yang dapat membimbing akidah, jati diri, dan budaya kerja warga FPP.
 • Merancang dan melaksana aktiviti kebajikan seperti lawatan, ziarah, dan santuni warga FPP.
 • Peka dan cakna terhadap warga FPP yang tidak bernasib baik seperti hal kematian, kemalangan, bencana alam dan lain-lain. Kenal pasti jika mereka memerlukan sumbangan atau bantuan segera. Menghantar ucapan takziah dan simpati.
 • Peka dan cakna terhadap warga FPP yang menerima berita baik seperti kelahiran, perkahwinan, anugerah, hadiah, ulang tahun kelahiran, dan lain-lain. Menghantar ucapan tahniah dan penghargaan.
     

2

Sukan dan Rekreasi

 

1. EN. SUHAIRI ISHAK
2. EN. MOHD RIDZUAN ADNAN

 • Merancang dan melaksana aktiviti dan program sukan yang sesuai seperti pertandingan, latihan, bengkel, dan lain-lain untuk manfaat warga FPP.
 • Merancang dan melaksana aktiviti dan program riadah yang santai dan sesuai seperti senaman, lawatan, jelajah, dan lain-lain untuk manfaat warga FPP.

3

Publisiti, Promosi dan Tugas-Tugas Khas

1. PN. ZEITI ZULHANI ZAKARIA

2. CIK ASHANA SAFFIE

 • Merancang dan membuat hebahan serta promosi aktiviti dan program kelab melalui emel, media sosial, surat menyurat dan kemas kini maklumat kelab di papan kenyataan kelab yang disediakan.
 • Merancang dan menyediakan brosur/ pamplet aktiviti dan program kelab.
 • Menghubungi pihak penaja, pihak Coscom, dan jemputan pihak luar jika berkaitan dan diperlukan.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan untuk menyokong pelaksanaan aktiviti dan program biro-biro lain.

4

Dokumentasi dan Fotografi

1. EN. MOHD SAFUAN YUSUF

2. EN. MOHD NAZREEN EZUAN MOHD NAWI

 • Mengambil gambar, merakam video dan semua jenis bahan digital yang berkaitan dengan aktiviti dan program kelab.
 • Mengumpul  dan menyimpan gambar, video, bahan secara bercetak dan digital yang berkaitan dengan aktiviti dan program kelab.
 • Menyedia laporan aktiviti kelab.
 • Merancang dan menyediakan buletin/ majalah kelab (berkala seperti setiap 3 bulan) untuk edaran digital dan cetakan terhad fakulti.

5

Aktiviti Luar

 

1.EN. FUAD MOHAMAD

2. EN. MOHAMAD ADLI GHANI

 • Merancang sebarang aktiviti luar yang menarik untuk ahli Kelab Fakulti Pengajian Pendidikan.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan untuk menyokong pelaksanaan aktiviti dan program biro-biro lain.

Kemaskini:: 15/02/2023 [intanzuliana]

PERKONGSIAN MEDIA

SXCXIAY:08:48