Memorandum Persefahaman (MoU) | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» JARINGAN » Memorandum Persefahaman (MoU)

Memorandum Persefahaman (MoU)

UPM merupakan sebuah universiti yang sentiasa berusaha untuk memperkasakan dan memperkuatkan keupayaannnya di dalam bidang akademik, penyelidikan dan khidmat masyarakat dan telah mengambil pelbagai inisiatif bagi melengkapkan kecemerlangan pengajiannya dan telah memasuki pelbagai perancangan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain bagi memperkasakan kecemerlangan

Aktviti MoU

  • Program Pertukaran pelajar (pengajaran dan penyelidikan)
  • Program Pertukaran pensyarah dan profesor pelawat
  • Penganjuran persidangan dan seminar seperti kajian penyelidikan, pengajian pendidikan dan pembangunan
  • Program lawatan sambil belajar dan latihan jangka pendek untuk pelajar dan kakitangan
  • Program pembinaan kepasiti

 

Senarai MoU/MoA Luar Negara (Akademik/Pertukaran Pelajar)(yang masih sah sehingga 31 Ogos 2017)

Bil

Institusi

Tarikh MOU Ditandatangani

Tarikh MOU Luput

1.

Univesity of Kelaniya,  Sri Lanka

29 April 2013

29 April 2018

2.

University of Wyoming, United States

20 Disember 2012

20 Disember 2017

 

 

Kemaskini:: 14/08/2017 [nad_kamaruddin]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566621563