Memorandum Persefahaman (MoU) | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» JARINGAN » Memorandum Persefahaman (MoU)

Memorandum Persefahaman (MoU)

UPM merupakan sebuah universiti yang sentiasa berusaha untuk memperkasakan dan memperkuatkan keupayaannnya di dalam bidang akademik, penyelidikan dan khidmat masyarakat dan telah mengambil pelbagai inisiatif bagi melengkapkan kecemerlangan pengajiannya dan telah memasuki pelbagai perancangan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain bagi memperkasakan kecemerlangan

Aktviti MoU

  • Program Pertukaran pelajar (pengajaran dan penyelidikan)
  • Program Pertukaran pensyarah dan profesor pelawat
  • Penganjuran persidangan dan seminar seperti kajian penyelidikan, pengajian pendidikan dan pembangunan
  • Program lawatan sambil belajar dan latihan jangka pendek untuk pelajar dan kakitangan
  • Program pembinaan kepasiti

 

Senarai MoU/MoA Luar Negara (yang masih sah sehingga 14 Oktober 2019)

Bil

Institusi

Tarikh Meterai

Tarikh Tamat

1.

The National Youth Policy Institute, Korea Selatan

17 Julai 2018

17 Julai 2023

2.

VIA University College (VIA UC), Denmark

26 September 2018

26 September 2023

3.

Universitas Negeri Padang, Sumatera, Indonesia

29 Oktober 2018

29 Oktober 2023

4.

Universitas Muria Kudus, Indonesia

 7 Mac 2019 7 Mac 2024

5.

Kerajaan Negeri Selangor, Malaysia

1 Oktober 2018

1 Oktober 2021

 

 

Kemaskini:: 14/10/2019 [nad_kamaruddin]

PERKONGSIAN MEDIA

B1603267502