DOKUMEN | FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
» DOKUMEN

DOKUMEN

Kelab Kebajikan dan Rekreasi FPP UPM
1
Ahli Jawatankuasa Kelab FPP

Latihan Mengajar dan Internship
2
Borang Pencalonan Guru Pembimbing
3
Carta Organisasi LI
4
LI organization chart
5
Pengenalan LMI
6
Introduction LMI
7
PENGGREDAN LMI
8
PERANAN GURU PEMBIMBING
9
BORANG AKUAN MENGANDUNG
10
SLIP LAPOR DIRI JPN PUTRAJAYA
11
UPM GRADING SYSTEM
12
ROLES OF MENTOR TEACHERS
13
BUKU PANDUAN PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING LMI
14
PANDUAN MEMBUAT TUNTUTAN LMI
15
RUBRIK PENULISAN REFLEKSI
16
RUBRIK PENILAIAN PEMBENTANGAN REFLEKSI
17
BORANG KELULUSAN BERTUGAS RASMI/LAWATAN/KURSUS
18
BORANG TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI
19
BORANG BAYARAN KEPADA PENSYARAH SAMBILAN
20
Penempatan LMI - Putrajaya
21
Penempatan LMI - Kuala Lumpur
22
Penempatan LMI - N. Sembilan
23
Borang Penilaian Sulit Guru Pembimbing
24
SCHOOL CONFIDENTIAL EVALUATION. - mentor teacher
25
Guide book for Supervisors and Mentor Teachers
26
Tentatif program forum dan taklimat LMI
27
Penempatan LMI - Selangor
28
Penempatan LMI - Terengganu

Penerbitan 2016
29
Anugerah 2016
30
Anugerah
31
Jurnal Berwasit
32
Konferen Prosiding SCOPUS
33
Lain-Lain Penerbitan
34
Geran Penyelidikan
35
Lain-Lain Jurnal
36
Buku Penyelidikan & Bab dalam Buku

Pusat Sumber
37
Organisasi Pusat Sumber
38
Senarai Tesis

Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar
39
Soal Selidik Tahap Kesediaan Guru Pelatih Untuk Menjalani Latihan Mengajar

SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016
40
SEMINAR PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN 2016

Penerbitan 2015
41
Bab dalam Buku
42
Buku
43
Penerbitan-penerbitan Lain
44
Geran Awam
45
Geran Swasta
46
Geran Awam
47
Geran Swasta
48
Anugerah 2015
49
Anugerah 2015
50
Jurnal Berwasit
51
Jurnal Tidak Berwasit
52
Bab dalam Buku
53
Buku
54
Penerbitan-penerbitan Lain
55
Jurnal Berwasit

SWAAKREDITASI
56
SLIDE SWAAKREDITASI

Penerbitan 2014
57
Jurnal Berwasit
58
Jurnal Tidak Berwasit
59
Bab Dalam Buku
60
Buku
61
Penerbitan-Penerbitan Lain
62
CIJ
63
NCIJ
64
CIB
65
Buku
66
Prosiding
67
Geran Awam
68
Geran Swasta
69
Geran Antarabangsa
70
Awam
71
Swasta
72
Antarabangsa
73
Abstrak 01
74
AA
75
CC

SEMINAR
76
BUKU PROGRAM DAN ABSTRAK SPPPSM 2014

Prasiswazah
77
Yuran
78
SYARAT KEMASUKAN
79
Program Pengajian - BPPJ
80
Program Pengajian - BPSRT
81
Program Pengajian - BPTESL
82
Program Pengajian - BPPBMP
83
Program Pengajian - BPSP
84
Program Pengajian - BPBK
85
Program Pengajian - BSPSM
86
Studies Programmes - BPBK
87
Studies Programmes - SP
88
Studies Programmes - SRT
89
Studies Programmes - TESL
90
Studies Programmes - HRD
91
Studies Programmes - PBMP
92
Studies Programmes - PJ
93
FEE INTERNATIONAL
94
Skema Pengajian
95
BUKU PANDUAN 2018-2019
96
Kalendar Akademik 2018/2019
97
Kalendar Akademik 2018/2019-bi
98
BORANG PERMOHONAN PENUNJUKAJAR SAMBILAN
99
Kalendar Akademik 2019/2020
100
Kalendar Akademik 2019/2020
101
Syarat Kemasukan BPBK
102
Syarat Kemasukan BPBM
103
Syarat Kemasukan BPJ
104
Syarat Kemasukan BPSP
105
Syarat Kemasukan BPSRT
106
Syarat Kemasukan BK
107
Syarat Kemasukan calon lepasan Diploma/Setaraf
108
Syarat Kemasukan calon lepasan Matrikulasi/Asasi
109
Syarat Kemasukan calon lepasan STPM
110
Syarat Kemasukan BSPSM
111
Syarat Kemasukan BPTESL
112
Program Pengajian - BK
113
Studies Programmes - BK
114
BUKU PANDUAN 2019-2020
115
KALENDAR AKADEMIK - pindaan 2020
116
BUKU PANDUAN 2020-2021
117
Kalendar Akademik Bacelor 2020/2021
118
SKEMA MATA PELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU2)
119
SKEMA PENGAJIAN PAKEJ ELEx
120
SOALAN LAZIM PELAJAR PRASISWAZAH
121
BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PALS 2023
122
BORANG KEHADIRAN PELAJAR PALS
123
BORANG PENILAIAN JOM BINA RAPPORT DENGAN GURU PENDAMPING
124
PROJEK PENEROKAAN AMALAN PEDAGOGI DAN BUDAYA SEKOLAH
125
BORANG PENGESAHAN LAPOR DIRI.
126
Projek Penerokaan Amalan Pedagogi Dan Budaya Sekolah
127
Projek Pembentangan Dan Refleksi Kendiri
128
BUKU PANDUAN 2021-2022
129
Kalendar Akademik Bacelor 2021/2022
130
Brochure - Jom Masuk FPP
131
Kalendar Akademik Bacelor 2022/2023
132
BORANG LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN
133
SURAT PEMERIKSAAN KESIHATAN - SABAH
134
FPP - Syarat Masuk FPP Calon Tempatan 2022-2023 30092021
135
SESI AKADEMIK 2022/2023
136
Atur acara Taklimat Pelajar baharu
137
VISA DAN PAS PELAJAR FILL
138
VISA DAN PAS PELAJAR NON FILL

Pascasiswazah
139
NOTIS SPS5903 SPS6903
140
IMPORTANT DATES DISSERTATION - SEM 1 2022/2023
141
Jadual Kelas Pembangunan Sumber Manusia
142
LIST OF COURSE OFFERED - SECOND SEMESTER 2021-2022
143
PHD & MASTER HANDBOOK 1 2022-2023
144
NOTIS SPS5903 SPS6903_10.03.2023
145
Important Dates Dissertation 2022
146
MEd disertasi kriteria 2022)
147
Penyerahan Borang PD 2022
148
Borang Peperiksaan Komprehensif (PG.ACA.GS-12)
149
Jadual Kelas Semester 2 2022-2023
150
GS11- Tarikh penting
151
Jadual Kelas Pembangunan Sumber Manusia
152
Jadual_Waktu_Siswazah_SEM_2_2022.2023 20230316

Pentadbiran
153
Borang Kelulusan Bertugas
154
Permohonan Cuti Bersalin
155
Permohonan Cuti Isteri Bersalin (Tidak Berekod)
156
Borang Permohonan Tempahan Makanan
157
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI
158
SEMINAR MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, 2016.
159
Borang Kebenaran Keluar Pejabat
160
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat (Untuk Pegawai Akademik Saja)
161
Borang Khas Kelulusan Keluar Pejabat/ Bekerja Di Luar Waktu Pejabat WWW (Untuk Pegawai Akademik Saja)

CV
162
CV Dr Soh
163
CV Mas Nida
164
CV Arshad
165
CV Burn
166
CV Fathiyah
167
CV Rasid
168
CV Rozita
169
CV Surayyah
170
CV Zarif
171
CV Shamsuddin
172
CV Amin Yusof
173
CV Aini
174
CV Mas Nida
175
CV Mokhtar
176
CV Norliza Ghazali
177
CV Suria
178
CV Asyraf Che
179
CV Othman Jailani
180
CV Sidek
181
CV Wan Marzuki
182
CV Ashraf Anuar
183
CV Khairuddin Idris
184
CV Wahiza
185
CV Zoharah
186
CV Chee Chen Soon
187
CV Roxana
188
CV Rozilee
189
CV Tengku
190
CV Aida Suraya
191
CV Arnida
192
CV Abdullah Mat Rashid
193
CV Hazwan
194
CV Othman Talib
195
CV Shima
196
CV Shuhaidah
197
CV Suhaida Abdul Kadir
198
CV Wong Su Luan
199
CV Aminuddin Hassan
200
CV Ramli Basri
201
CV Soaib
202
CV Norlizah Che Hassan
203
CV Nor Aniza
204
CV Liliati
205
CV Rahimah
206
CV Asmawati
207
CV Siti Aishah Hassan
208
CV Sharifah Intan Sharina
209
CV Kamariah
210
CV Roziah
211
CV Wahiza
212
CV Wahiza BI
213
CV Yusni
214
Prof samsilah
215
CV Salina Mustakim
216
steven2019
217
nooreen2019
218
Borhan2019
219
kok2019
220
khaizer2019
221
tam2019
222
mursyid2021
223
normala2019
224
aira2019
225
tajul2019
226
Dr. Habibah Jalil
227
ismi2019
228
rosnani2019
229
CV Dr. Syamilah 2022
230
zaida2019
231
marzni2019
232
umi2019
233
noormi2019
234
rabaah2019
235
enio2019
236
cvhayati2019
237
CV BARU AFMA
238
CV Dr. Aizuddin
239
CV Dr. Roxana 2021
240
CV DR. NOR AZNI
241
CV Prof Fauzi 2022
242
CV Dr. How Shwu Pyng
243
CV Dr Asmah
244
CV Dr Engku Mardiah
245
CV Dr Nissa

Latihan Staf
246
BORANG PERMOHONAN/ KEBENARAN UNTUK MENGIKUTI LATIHAN

Abstrak
247
Abstract 18-2012
248
Abstract 20-2012
249
Abstract 21-2012
250
Abstract 28-2012
251
Abstract 29-2012
252
Abstract 1-2011
253
Abstract 4-2011
254
Abstract 5-2011
255
Abstract 6-2011
256
Abstract 7-2011
257
Abstract 8-2011
258
Abstract 11-2011
259
Abstract 12-2011
260
Abstract 13-2011
261
Abstract 15-2011
262
Abstract 16-2011
263
Abstract 17-2011
264
Abstract 18-2011
265
Abstract 1-2010
266
Abstract 2-2010
267
Abstract 4-2010
268
Abstract 5-2010
269
Abstract 6-2010
270
Abstract 7-2010
271
Abstract 8-2010
272
Abstract 9-2010
273
Abstract 10-2010
274
Abstract 11-2010
275
Abstract 12-2010
276
Abstract 1-2013
277
Abstract 3-2013
278
Abstract 10-2013
279
Abstract 15-2013
280
Abstract 17-2013
281
Abstract 18-2013
282
Abstract 19-2013
283
Abstract 21-2013
284
Abstract 23-2013
285
Abstract 24-2013
286
Abstract 26-2013
287
Abstract 27-2013
288
Abstract 32-2013
289
Abstract 33-2013
290
Abstract 36-2013
291
Abstract 37-2013
292
Abstract 39-2013
293
Abstract 41-2013
294
Abstract 43-2013
295
Abstract 47-2013
296
Abstract 51-2013
297
Abstract 53-E-2013
298
Abstract 53-M-2013
299
Abstract 55-2013
300
Abstract 1-2012
301
Abstract 2-2012
302
Abstract 3-2012
303
Abstract 4-2012
304
Abstract 5-2012
305
Abstract 9-2012
306
Abstract 10-2012
307
Abstract 12-2012

Penerbitan 2013
308
Bab dalam Buku 2013
309
Chapter in Book 2013
310
Jurnal Berwasit 2013
311
Citation Indexed Journal 2013
312
Jurnal Tidak Berwasit 2013
313
Non-Citation Indexed Journal 2013
314
Buku 2013
315
Book 2013
316
Penerbitan-Penerbitan Lain 2013
317
Others Publication 2013
318
JURNAL BERWASIT 2012
319
CITATION INDEXED JOURNAL 2012
320
Anugerah 2014
321
JURNAL TIDAK BERWASIT 2012
322
NON-CITATION INDEXED JOURNAL 2012
323
BAB DALAM BUKU 2012
324
CHAPTER IN BOOK 2012
325
BUKU 2012
326
BOOK 2012
327
PENERBITAN-PENERBITAN LAIN 2012
328
OTHERS PUBLICATION 2012
329
GERAN AWAM 2012
330
GERAN SWASTA 2012
331
GERAN ANTARABANGSA 2012
332
PUBLIC FUNDINGS 2012
333
PRIVATE FUNDINGS 2012
334
INTERNATIONAL FUNDINGS 2012
335
ANUGERAH KEBANGSAAN 2012
336
ANUGERAH ANTARABANGSA 2012
337
NATIONAL AWARDS 2012
338
INTERNATIONAL AWARDS 2012
339
ANUGERAH KEBANGSAAN ANTARABANGSA 2013
340
NATIONAL INTERNATIONAL AWARDS 2013

Kluster Penyelidikan
341
Bimbingan dan Kaunseling
342
Keusahawanan dan Kepimpinan dalam Pendidikan
343
Pembangunan Sumber Manusia dan Pendidikan Lanjutan dan Pembangunan Sumber Manusia
344
Pendidikan Bahasa
345
Pendidikan Fizikal dan Sains Sukan
346
Peningkatan Potensi dan Pendidikan Prihatin
347
Pendidikan Teknikal dan Vokasional
348
Pengajaran - Pembelajaran
349
Pendidikan dan Latihan Keusahawanan
350
Kepemimpinan dan Tadbir Urus

Penerbitan 2017
351
Anugerah 2017
352
Jurnal Berwasit
353
Lain-lain Jurnal
354
Prosiding Scopus/ERA/WOS
355
Buku & Bab dalam Buku
356
Kertas Polisi
357
Lain-lain Penerbitan
358
Geran Penyelidikan 2017

Piagam Pelanggan
359
Piagam Pelanggan Prasiswazah
360
Piagam Pelanggan Pascasiswazah
361
Piagam Pelanggan Penyelidikan dan Inovasi

Pengumuman
362
Biasiswa Perguruan Persekutuan dan Biasiswa MIDF
363
JAWATAN KOSONG PSH
364
BORANG PERMOHONAN JAWATAN PELAKSANA

Pernerbitan 2018
365
JURNAL BERWASIT
366
Lain-lain Jurnal
367
Prosiding (Scopus/WOS/ERA)
368
Buku & Bab dalam Buku
369
Lain-lain Penerbitan
370
Anugerah 2018
371
Geran Penyelidikan 2018

Kemasukan Program T20
372
Borang permohonan Saluran T20
373
Iklan kemasukan
374
Senarai dan Yuran Program T20

Jawatan Kosong
375
Tawaran_Skim-Pensyarah-Kanan-DS51
376
Hiring now!
377
Iklan Jawatan Kosong Pustakawan
378
PSH PELAKSANA

Latihan Industri
379
Maklumat Am
380
General Information

Pengurusan FPP
381
Carta Organisasi Pengurusan BM
382
Carta Organisasi Pengurusan BI

Garis Panduan MQA
383
1. Panduan Semakan Kurikulum Prasizwazah
384
2. Panduan Penstrukturan Semakan Semula Kurikulum Program Siswazah
385
3. COPPA 2nd Edition (2017)
386
4. Programme Standards Education (Bahasa Melayu)
387
5. Programme Standards Education (Bahasa Inggeris)
388
6. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Melayu)
389
7. Curriculum Design and Delivery (Bahasa Inggeris)
390
8. Assessment of Students (Bahasa Melayu)
391
9. Assessment of Students (Bahasa Inggeris)
392
10. Slaid Bengkel Semakan Kurikulum Fakulti Pengajian Pendidikan (RRCR)

AKADEMIK PROFAIL JPPPL 2021
393
DR. AIZUDDIN
394
PROF. ISMI
395
DR. MURSYID
396
DR. NURFAZREEN
397
DR. RABAAH
398
DR. ROZIAH
399
PROF. LATEEF
400
DR NOORMI
401
DR. FAIQ
402
DR. ASHRAFF
403
DR. AIRA
404
DR. WAHIZA

E-BULETIN 2021
405
E-BULETIN 2021

MINGGU PERKASA PUTRA 2021/2022
406
SENARAI PELAJAR BESERTA PA
407
Perkara Akademik
408
Buku Program

Penerbitan 2022
409
Penerbitan 2022

Bab dalam Buku 2022
410
Bab dalam Buku 2022

Buku Penyelidikan 2022
411
Buku Penyelidikan 2022

Penerbitan Lain-lain 2022
412
Penerbitan Lain-lain 2022

CIJ 2020
413
Penerbitan CIJ 2022

Non CIJ 2020
414
Penerbitan 2020

Prosiding 2020
415
Prosiding 2020

Bab dalam Buku 2020
416
Bab dalam Buku 2020

Buku Penyelidikan 2020
417
Buku Penyelidikan 2020

Penerbitan 2021
418
Jurnal Lain 2021
419
Prosiding 2021
420
Bab dalam Buku 2021
421
Penerbitan Lain-lain 2021
422
CIJ 2021
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
0397698210
-
BWDXFAs:05:24