DIRECTORY I | FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
» DIRECTORY »

DIRECTORY

I
1.
(CIK) IRENE WAN YOKE QUIN
TUTOR
JABATAN PENDIDIKAN BAHASA DAN KEMANUSIAAN
03-89468170
03-89468170
2.
(PROF. MADYA DR.) ISMI ARIF BIN ISMAIL
TIMBALAN DEKAN
JABATAN PEMAJUAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN LANJUTAN
03-89468232
03-89468226
SEE ALSO
FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468210
0389480119
C1498429793